MISAC
Medicinsk forskning och utveckling
Leg. Tandl. Christer Malmström

spacer
 Startsidan
spacer
 Introduktion
spacer
 Böcker & video
spacer
 Egen forskning
spacer
 Egna artiklar
spacer
 Patientinformation
spacer
 Hälsodeklaration
spacer
 Viktiga artiklar
spacer
 Länkar
spacer
 Bra adresser

Tandläkarbehandling
och
kvicksilverexponering

- Leg. Tandl. Christer Malmström -

Avsikten med denna skrift är att underlätta för tandläkaren så att han/hon på bästa sätt enkelt kan skydda sina patienter, sin personal och sig själv från att onödigt belastas av kvicksilver och andra tungmetaller vid amalgamsanering och annat tandläkararbete.

Idag känner de flesta till
bullet   att den största kvicksilver-och silverbelastningen kommer från våra amalgamfyllningar,inte från vår föda. Vi exponeras för i medeltal tio gånger mer kvicksilver från våra amalgamfyllningar jämfört med summan av all annan kvicksilver exponering (faktaruta 1).

bullet   att stora mängder kvicksilver läcker ut vid alla typer av amalgambehandling, både när amalgamfyllningar görs, när de saneras och när de putsas eller på annat sätt påverkas (faktaruta 2 och 3).

En mycket liten amalgamfyllning som görs under kofferdam med maximal sug kan göra att kvicksilverexponeringen ökar mer än hundragånger (faktaruta 3). Vid en "normal" amalgam fyllning ökar exponeringen 500 gånger. Exponeringen är betydligt över vad som godkänns inom t ex industrin.

bullet   att människor kan bli sjuka av sina amalgamfyllningar och bli friska igen efter en riktig amalgamsanering.

Fortsättning Fortsättning

Faktaruta 1
Kvicksilverbelastning på människa
Egen undersök. >2000 analyser.

µg Hg/dygn

Föda + omgivning, utan amalgam

2 - 5

Med amalgamfyllningar, medeltal

54

Efter amalgamsanering, medeltal

7


Faktaruta 2
Kvicksilverkoncentration i munnen på människa
Tidsskrift for Tandläger okt. 1989.

µg Hg/m³

Utan amalgamfyllningar

0

Med amalgamfyllningar

  

Vila

35

Efter födointag

70

Tandborstning

270

Borttagning av tandsten

500

Polering med vatten

600

Polering, torrt

>4000