MISAC
Medicinsk forskning och utveckling
Leg. Tandl. Christer Malmström

spacer
 Startsidan
spacer
 Introduktion
spacer
 Böcker & video
spacer
 Egen forskning
spacer
 Egna artiklar
spacer
 Patientinformation
spacer
 Hälsodeklaration
spacer
 Viktiga artiklar
spacer
 Länkar
spacer
 Bra adresser
bullet

Hur mycket kvicksilver får vi i oss?

bullet

Tandläkare fick lyssnarpris

bullet

Det finns hopp!

bullet

Korrosion av amalgam orsakar sprickor

bullet

Sanningssägarna i Kiel

bullet

Stock A

bullet

Kvicksilver i tandfyllnadsmaterial

bullet

The Malmström high fiber protocolHur mycket kvicksilver vi får i oss.

Okunskap eller?
Är det av okunskap?
Nej Maud Bergman är vårdslös med sanningen då hon slingrar sig och påstår eller talar om "upptag" (med det menas den mängd som kan hittas i vävnaderna långt efter exponeringen) inte om hur mycket kvicksilver som frigörs från amalgamet. När hon i sitt svar på det öppna brev som Ulla och Roland Johansson i Halmstad skickat till Socialstyrelsen skriver att:

"Den mängd kvicksilverånga som frisätts från 20-30 amalgamytor ger ett totalt upptag av kvicksilver som utgör några få procent av det upptag som fås vid det i Sverige gällande hygieniska gränsvärdet för kvicksilverånga i luft, 30 µg per kubikmeter."

Är det att vilseleda, ett grovt försök till åsiktsmanipulation. Låt oss se på ett exempel; ta ett vävnadsprov av en alkoholist veckan efter att han supit och där konstatera att han inte tagit upp någon alkohol i vävnaden - alltså har han inte skadats av alkoholen!
Att gifter skadar bara de passerar kroppen vet vi och detta gäller även mun mag tarmkanalen, där är troligen skadorna störst med skador på floran av mikroorganismer.
Så här kan man använda vetenskap för att manipulera sanningar om risker. Hade man i en annan yrkesgrupp gjort något liknande hade man fått sparken eller hamnat i fängelse!

Sunt förnuft
Att vi får i oss mer ja kanske betydligt mer än vad som sägs vara hälsosamt kan alla med normala kunskaper i mattematik räkna ut. Om mängden kvicksilver som lämnar kroppen är större än WHOs rekommendation för den dagliga maximal totalbelastningen av kvicksilver på 45 µgHg/dygn, så borde även Maud Bergman kunna fatta och inte bara svamla om "några få procent".

Tandläkare Christer Malmström har gjort en sammanställning av 100 analyser av mängden kvicksilver i feces (den huvudsakliga vägen som kroppen gör sig av med giftet) på patienter med amalgamfyllningar.

Att nästan hälften låg över gränsvärdet och 20% hade mer än dubbelt så höga nivåer som gränsvärdet, visar det olämpliga i att överhuvudtaget ha amalgam i munnen. Det visas också att det inte alltid är antalet fyllningar, utan det finns fler orsaker till att kvicksilverutsöndringen blir hög.

Höganäs September 1993.