MISAC
Medicinsk forskning och utveckling
Leg. Tandl. Christer Malmström

spacer
 Startsidan
spacer
 Introduktion
spacer
 Böcker & video
spacer
 Egen forskning
spacer
 Egna artiklar
spacer
 Patientinformation
spacer
 Hälsodeklaration
spacer
 Viktiga artiklar
spacer
 Länkar
spacer
 Bra adresser
bullet

Korrosion av amalgam orsakar sprickor

bullet

Sanningssägarna i Kiel

bullet

Stock A

bullet

Kvicksilver i tandfyllnadsmaterial

bullet

The Malmström high fiber protocol

bullet

Hur mycket kvicksilver får vi i oss?

bullet

Tandläkare fick lyssnarpris

bullet

Det finns hopp!Korrosion av amalgam orsakar sprickor

Tf-bladet nr 2/1995

Uppfinnaren av det moderna nongamma-2 amalgamet "Dispersalloy", materialteknikern Youdelis på Winder Universitetet i Canada, har funnint att huvudbeståndsdelen i detta amalgam (kvicksilver och silver) har samma partialtryck av kvicksilverånga som rent kvicksilver. Detta berättade Jaro Pleva i anslutning till förbundsstämman i Trollhättan.
I klartext betyder det att detta amalgam avger ungefär lika mycket kvicksilverånga som om man hade rent kvicksilver i munnen. En överslagsberäkning ger då att allt kvicksilver i en amalgamfyllning skulle vara borta inom tre år.
- I munnen ser man dock inte en så tydlig minskning i fyllningens volym, sade Jaro Pleva, som förutom Tf-medlem också är korrosionsforskare. Kvicksilver ersätts av korrosionsprodukter med större volym. Tandläkare ser samma amalgamplomb som tidigare. Men han kan inte se att samansättningen förändrats eller att mycket av kvicksilvret försvunnit ut kroppen.

Avgången av kvicksilver är högst hos nya fyllningar och avtar med åren. De kvicksilverfria korrosionsprodukterna syns väl när man undersöker tvärsnitt av äldre fyllningar i elektronmikroskop.
- Korrosionsprodukterna är orsak till de sprickbildningar i tänderna som amalgamplomber kan ge upphov till, berättade Jaro Pleva. Bland korrosionsforskare är detta ett välkänt fenomen.

Både i bilar och kärnkraftverk känner man till att korrosionsprodukter har större volym än metallen och kan orsaka sprickbildning. Tandläkare Christer Malmströms erfarenhet är att de flesta amalgamfyllda tänder får sprickor inom en 10-årsperiod. Även amalgam under guldkronor korroderar och korrosionsprodukterna kan spräcka kronan.
Sprickbildningen leder sällan till att tänderna spricker helt och faller sönder. Mestadels handlar det om mikrosprickor. Dessa ökar dock risken för kariesangrepp och därmed förstörs ändå tanden.
Kvicksilver från amalgamfyllningar transporteras in i kroppen på
3 olika sätt, enligt Jaro Pleva.

  • De förångas och tas upp via lungblåsorna och via slemhinnorna
  • sväljs och hamnar i tarmen
  • sipprar ner genom tandvävnaden och tandbenet.

Det senare har varit en länge förbisedd faktor och kanske har vi här den största upptagningsvägen, större än den nu diskuterade kvicksilverångan. Det finns även tecken på att metalliskt kvicksilver i munnen och tarmarna kan omvandlas till lättlösliga former, som mycket lätt tas upp i kroppen.