MISAC
Medicinsk forskning och utveckling
Leg. Tandl. Christer Malmström

spacer
 Startsidan
spacer
 Introduktion
spacer
 Böcker & video
spacer
 Egen forskning
spacer
 Egna artiklar
spacer
 Patientinformation
spacer
 Hälsodeklaration
spacer
 Viktiga artiklar
spacer
 Länkar
spacer
 Bra adresser
bullet

Din kropp är ett levande väsen

bullet

Amalgamsjuka finns!

bullet

Bristfällig produktinformation

bullet

Varning för titan!

bullet

Orsaks/symtom behandling?

bullet

Elöverkänslighet?

bullet

Kvantitets- eller kvalitetsvetenskap?Din kropp är ett levande väsen

©Christer Malmström

TF-bladet nr 1 / 1998

Kretslopp
Det är i huvudsak genom mun-mag-tarmkanalen som kretsloppet med naturen runt oss sker. Vår föda omvandlas här till vår kropp och våra utslitna delar avgår och blir åter natur. På några månader har vi omvandlat naturen till en ny kropp av nya levande celler och mikroorganismer. Denna geniala förnyelseprocess är grunden för allt tillförfriskande.

Kroppen består av levande väsen i levande väsen.
Kroppen är uppbyggd av miljarder levande väsen som ständigt byts ut. Att kroppen är uppbyggd av levande väsen är grunden för att den ska kunna reparera sig själv och tillfriskna efter skador.

Mun-mag-tarmkanalen
Kunskapen om mag-tarm-kanalen är liten och underskattad, så jag ska repetera några viktiga fakta. Mag-tarm-kanalen borde kallas mun-mag-tarm-kanalen eftersom den faktiskt börjar i munnen. Den är kroppens näst största organ med en yta av 250-400 m², alltså i storlek som en tennisplan. Det är här som utbytet med naturen sker i båda riktningarna. Mun-mag-tarm-kanalen har en svår uppgift. Samtidigt som den ska ta upp alla de kanske hundratusentals viktiga s k näringssubstanserna ska den hindra giftiga substanser och organismer att komma in i kroppen. Gifter som tungmetaller lämnar kroppen till övervägande del genom feces (avföring).

Skydd och bakterier
På tarmslemhinnans yta finns ett skyddslager av slem (i munnen saliv) och speciella skyddsfetter som också är rika på andra skyddssubstanser. Det finns också ett "bakterielås" i mun och hals och i tjocktarm som skyddar oss mot skadliga mikroorganismer. Det finns ungefär tio gånger så många skyddsbakterier i vår kropp som det finns celler. Detta skydd förstörs lätt av antibiotika, läkemedel, stress, men kanske framför allt av tungmetaller som kvicksilver och silver från amalgam. I och omkring tarmen finns därför också större delen av kroppens immunförsvar, omkring 80 procent.
Det är en sen och ganska okänd upptäckt att tjocktarmslemhinnan inte kan ta upp näring från blodet utan nästan helt är hänvisad till att få sin energi från tarminnehållet, av bakterier som fermenterar fibrer. Det betyder att när tarmbakterierna förgiftas får tjocktarmen inte tillräckligt med näring och kan varken ta upp viktiga vitaminer, coenzymer m m eller göra sig av med avfallsämnen. Förgiftning gör att det ofta skiftar mellan diarré och förstoppning.

Naturliga mikroorganismer
De naturliga mikroorganismer i tarmen är som ni förstår livsviktiga, de måste få en giftfri miljö så att de kan

 • stärka kroppens immunförsvar
 • hindra tillväxt av sjukdomsalstrande bakterier, virus, svampar m m
 • bilda viktiga enzymer, coenzymer, hormoner m m
 • eliminera giftiga substanser
 • skydda mot sjukdomar
 • bilda viktiga vitaminer som B1, B2, B6, B12, K2 m m
 • bilda energi till tjocktarmens mucosa.

Är floran förgiftad minskar kroppens immunförsvar. Sjukdomsalstrande bakterier, virus och svamp tar överhand osv. Tarmfloran förgiftas inte bara av amalgam, även om det troligen är ett av de farligaste och vanligaste gifterna, utan även av antibiotika, alkohol m m.

Vad händer då när man får amalgamfyllningar i sina tänder?
Amalgamet ger till skillnad från vanlig kvicksilverförgiftning extremt hög kvicksilverhalt i hela mun-mag-tarm-kanalen. Därför är också symtombilden annorlunda. Biospectron har utvecklat en analys så att man enkelt kan mäta kvicksilverhalterna i saliv och feces. Normalt, dvs hos människor utan amalgam, är halten i saliv inte mätbar (<0,1 ppb) och i feces 10-30 ppb (ppb = miljarddelar = µg Hg/kg). Dagarna efter det att ett nytt amalgam satts in ökar kvicksilverhalten till extrema ~ 14.000 ppb. Då ska man jämföra detta med kvicksilverhalten i vanligt vatten som om den innehåller mer än 2 pbb i USA anses vara hälsovådligt.

Är kvicksilver ofarligt?
Att som Socialstyrelsen påstå att kvicksilver från amalgam kanppast tas upp av kroppen och därför är ofarligt är nonsens. Kvicksilvret och silvret tas upp av kroppen. Det påverkar också mun-mag-term-kanalen, dess funktion och dess mikroflora utan att det behövs tas upp i kroppen. Det gör att kroppen inte får den energi, näring och de viktiga vitaminer och andra ämnen som den behöver.
Långvarig amalgamförgiftning ger liknande påverkan på tarm och mikroflora som alkoholism. Näringsbrist, vitaminbrist (B12, K2 m m), inväxt av svamp, Candida m m. Biospectrons fecesanalys visar t ex att det nästan alltid finns tillräckligt med selen i maten. Ändå har många amalgamförgiftade selenbrist. Är tarmen så förgiftad att selen inte tas upp?
B12-brist är också vanlig, troligen för att tarmens bakterier är så förgiftade att de inte kan bilda tillräckligt med B-vitaminer själva. Brist på B-vitaminer ger bl a neurologiska symtom. Bland amalgamförgiftade kvinnor har över 75 procent problem med ökad blödningstendens och blåmärken, troligen beroende på att de bakterier i tarmen som bildar K2 är förgiftade. Alla dessa symtom kan försvinna efter amalgamsanering.

Förgiftade celler angrips
Celler som är förgiftade angrips lätt av bakterier, virus, svamp m m och utvecklar kroniska inflammationer i olika delar av kroppen, ofta i tarmen. När gifterna avlägsnats och cellen åter får riktig näring upphör inflammationerna. Det gör att amalgamförgiftade med Ulcerös kolit, Morbus Crohn och andra tarmsjukdomar ofta blir av med sina symtom efter amalgamsanering och ändring av kosten.

Naturliga försvar
Ett naturligt försvar vid förgiftning är ökad saliv- och slembildning. Tjockare slemhinna, ibland minskning av mikrovilli (minskad exponeringsyta), diarré, illamående, kräkningar och vid kraftig förgiftning förstoppning är några symtom.

Gifter förstärker varandra
Även om kvicksilver är det farligaste ämnet som läcker från amalgamfyllningarm så är också silver skadligt. Silverhalten ökar kraftigt i feces när man har amalgam och analsyer har påvisat även silver i förgiftade organ i kroppen. Man kan avgöra om kvicksilvret kommer från amalgam eller från andra källor genom att mäta om det också finns silver. Det finns många andra skadliga ämnen som vi av okunskap stoppar i oss men om det kan ni läsa mer i min bok "Amalgam förgiftad? Hur blir jag frisk?"

Man kan bli frisk
Det finns mycket stora möjligheter att bli bra eller bättre från sjukdomar i mag-tarm-kanalen efter amalgamsanering.
Både Olle Redhe och jag själv har höga procent försvunna symtomer från detta organ. Det är inte så konstigt, eftersom detta organ är det som är mest förgiftat.

Vår livsstil är avgörande för vår hälsa
Man brukar kunna säga att hälsan har tre fundament.

 • Hälsoriktigt ätande
 • Hygien och motion
 • Harmonisk själsliv

Naturligtvis hör det också till att vi inte förgiftar vår kropp med tungmetaller från läckande amalgam, onödiga mediciner, tobak, kemikalier o dyl.

Vad ska man göra för att bli frisk?
Vi har inte bara en yttre miljö, vi har också en inre. Vår kropp är miljön för alla de levande mikroorganismer som bygger upp vår kropp. Ju sundare och hälsosammare miljö och förutsättning vi skapar för dessa små väsen, desto bättre fungerar de och ju friskare blir vi. Ger vi dem en giftig, ohälsosam omgivning kan de naturligtvis inte fungera bra och vi blir sjuka. Enklast, säkrast och snabbast friska har jag sett sjuka människor bli genom att

 • Inta sund kost, helst vegetarisk.
 • Det finns naturliga antioxidantia, mineraler, fibrer m m.
 • Eventuellt försiktig komplettering med extra vitaminer och mineraler.
 • Inga gifter tillförs.
  Sanera amalgam och eventuellt andra metaller.
  Sluta röka och snusa.
 • Undvik kaffe och onödiga mediciner m m.
 • Se till att magen fungerar (ingen förstoppning).
 • Ha en positiv livsinställning

Om jag inte blir frisk?
Är du amalgamsanerad, lever du sunt och ändå inte bättrar dig så kan det vara annat som också orsakar sjukdomen. Ett bra hjälpmedel har jag då i Biospectrons fecesanalys, som hjälpt mig att hitta blyförgiftning från parkeringsgarage, silverförgiftning från "Britafilter", amalgamrester i tarmfickor, selenförgiftning m m.
Det viktiga är att finna ORSAKEN till symtomen och inte bara dölja dem med mediciner och operationer. Avlägsnas orsakerna försvinner sjukdomen.

Helhetssyn
Helhetssyn är nödvändig. Det är nästan alltid en kombination av många olika orsaker som tillsammans gör att kroppen fungerar sämre. Skadorna sker även vid mycket små giftmängder medan det ofta går lång tid innan vi kallar det sjukdom. Vi borde förebygga genom att hindra alla små förgiftningar. Profylax är det bästa och billigaste sättet att hålla sig frisk.
Vi borde vara lika omtänksamma och noggranna med vår egen kropp som med bilen och hemmet. Så tror jag att vi tar ett långt steg framåt mot hälsa.