MISAC
Medicinsk forskning och utveckling
Leg. Tandl. Christer Malmström

spacer
 Startsidan
spacer
 Introduktion
spacer
 Böcker & video
spacer
 Egen forskning
spacer
 Egna artiklar
spacer
 Patientinformation
spacer
 Hälsodeklaration
spacer
 Viktiga artiklar
spacer
 Länkar
spacer
 Bra adresser
bullet

Amalgamsjuka finns!

bullet

Bristfällig produktinformation

bullet

Varning för titan!

bullet

Orsaks/symtom behandling?

bullet

Elöverkänslighet?

bullet

Din kropp är ett levande väsen

bullet

Kvantitets- eller kvalitetsvetenskap?Amalgamsjuka finns!

©Christer Malmström

Angående Socialstyrelsens expertrapport 1994 11 09:
Tandläkartidningen nr 9 / 1995

Blir man sjuk av amalgam?
Jag är allvarligt oroad över SoS:s ovilja och oförmåga att på ett tillfredsställande sätt fullgöra sin uppgift att utreda om amalgamet är skadligt. Jag har den största respekt för all den kunskap som Socialstyrelsen besitter men kan inte undgå att märka allvarliga brister i just denna fråga, skriver Christer Malmström i Skåne.

Då jag dagen efter SoS:s pressrelease kallades till TV2:s Godmorgon Sverige, var rubriken "Ljuger Socialstyrelsen?". Jag tror inte rubriken var en slump, redaktionen hade blivit nerringd av människor som kände sig utlämnade, besvikna, idiotförklarade och arga.
Jag är tandläkare sedan nära tretio år tillbaka och har hjälpt svårt sjuka människor med amalgamsanering i mer än fjorton år. Jag har forskat inom området i mer än tio år. Jag ser dagligen i mitt arbete bevis på att människor är sjuka på grund av sina amalgamfyllningar. Jag ser också att ungefär 80 procent av dessa, trots lång och svår sjukhistoria och många behandlingar som inte hjälpt, blir friska igen efter amalgamsanering. Intresset från Socialstyrelsen att ta del av mina (och andras) erfarenheter har saknats.

Objektiv utvärdering
Det är inte speciellt hedrande för Socialstyrelsen när deras rapport inte ens med de bildaste ögon kan uppfattas som saklig eller objektiv. Socialstyrelsen har nu i tio års tid haft till uppgift att utröna om amalgamet är skadligt för människan utan att upptäcka något! (Att det är skadligt för miljön kan de inte dölja mer.)

När jag började forska för mer än tio år sedan påstod Socialstyrelsen att amalgam var stabilt och inte läckte kvicksilver trots att det mycket lätt gick att belägga med en enkel mätning, vilket fick mig att ifrågasätta SoS:s avsikter. Detta är bara ett av många exempel på Socialstyrelsens oförmåga att göra en objektiv utvärdering.
När man inom fysiken upptäcker att verkligheten (mätresultat m m) inte stämmer med teorierna ändrar man dessa så att de skall överstämma med fakta. När man i dagarna upptäckte att klassning för kontroll av fartyg inte är objektiv görs omedelbart en undersökning. När revisorer som granskar ett företags ekonomiska handlande förvanskar sin rapport riskerar de att mista sin auktorisation och kan t o m få fängelse.
Extra allvarligt är att genom Socialstyrelsens agerande objektiv forskning hindras (te x Amalgamenheten i Uppsala) och att de genom sin makt (utan ansvar) hindrar och skadar dem som kan hjälpa dessa svårt sjuka människor.
Jag kan inte förstå att Socialstyrelsen vågar kalla medlemmarna i kommittén, som har fått uppdraget att utreda "Blir man sjuk av amalgam?", för "experter". Inom alla andra områden är de "experter" som har lång erfarenhet och kunskap inom det speciella området. Jag kan inte finns att någon i expertgruppen har någon som helst erfarenhet av amalgamsanering, uppföljning eller kontroll av resultat av dessa sjuka.
Tvärtom skriver den 11 februari 1993 (sic) företrädare för Amalgamenheten i Huddinge, C-G Elinder, S Langworth, Jan Ekstrand (alla experter i Socialstyrelsens utredning):

"Då erfarenheterna från utredning och behandling av patienter med amalgamproblematik ännu är fragmentariska och bristfälliga är det särskilt viktigt att dokumentera och följa upp behandlingens resultat. Allt eftersom enheten får mer erfarnheter och bättre kunskap så kommer utredningens gång och behandlingen att modifieras... Huddinge sjukhus måste årligen tilldelas extra resurser"

(När det gäller pengar är de konstigt nog inte längre "experter" utan vill ha mer erfarnhet och mer kunskap.) Det är skrämande, oetiskt och oansvarigt att använda sjuka människor som "försöksdjur", då jag och alla de som har erfarnhet vet att större delen av deras program är totalt felaktigt. Jag vågar påstå att de inte kommer få ~ 80 procents tillfrisknand, som är de resultat som erhålls efter en riktig diagnos och rätt utförd behandling, av dem som är sjuka av sina amalgamfyllningar. Kunskap finns om någon vill lyssna.

Tandläkare med erfarnhet inte hörda
Inte någonstans kan jag finna att Socialstyrelsen kontrollerat alla de tusen som varit svårt och mångårigt sjuka och blivit friska efter riktigt utförd amalgamsanering.
Inte heller har SoS frågat den handfull tandläkare och läkare som har mer än tio års erfarnhet av dessa svårt sjuka och som har uppnått mycket goda resultat, ~ 80 procent bra, efter riktigt utförd amalgamsanering.
Att med denna rapport anse de tiotusentals sjuka som är inbillningssjuka, är inte speciellt hedrande för Socialstyrelsen. Enligt Amalgamenheten i Huddinge undersökning (dvs SoS:s experter) var 0 procent (inga) förgiftade av kvicksilver från sina amalgamfyllningar.
Att inte bara lita på dagens bristfälliga "vetenskap" borde Socialstyrelsen lärt av sina misstag och utan att ta varningar de får på allvar. Inte som fallet var med t ex Neurosedyn, Pink Disease m m, där det gick alldeles för lång tid från varningar från kliniker och forskare till handling.
Socialstyrelsen följer inte sina egna bestämmelser och föreskrifter: att beslut skall bygga på "vetenskap och beprövad erfarenhet".

Experter eller inte experter
Följande exempel visar klart Socialstyrelsens inställning när de gäller sanningen:
"Analys av kvicksilver i faeces kan, till skillnad för vad som är fallet med analyser av kvicksilver i urin och blod, inte användas för att bedöma vare sig biologisk sigifikant exponering eller risk."
När det gäller att söka pengar till sig själv låter det annorlunda:
Ansökan nr 010758 till Medicinska forskingsrådet. Överläkare, doc C-G Elinder (Soc), tf professor, övertandläkare Jan Ekstrand (Soc), övertandläkare, med dr Sven Langworth (Soc) (alla experter i Socialstyrelsen) + tandläkare och toxikolog Gunilla Sandborgh.

"Projekttitel: Information om kvicksilvrets kinetik i blod, plasma samt utsöndring i urin, saliv och faeces är grundläggande då det gäller förståelsen av eventuella biverkningar av både kronisk art. Denna kunskap har inte bara medicinskt och odontologiskt värde utan måste också anses vara av allmänt intresse mot bakgrunden av den intensiva amalgamdebatt som förs i samhället."

När det gäller att söka pengar är experterna inte experter utan saknar erfarenhet och kunskap inom amalgamområdet! När det gäller att söka pengar är undersökningen av kvicksilverutsöndring i faeces inte längre oanvändbar, utan grundläggande för förståelsen!
På Odontologiska Riksstämman presenterade Amalgamenheten i Huddinge sina första resultat. "Oron för amalgam obefogad." Av 110 undersökta var noll (0) kvicksilverförgiftade. Kan man vara så säker och bli expert så lätt och snabbt? 1993 var deras erfarenhet fragmentariska och bristfälliga och de saknade grundläggande information. Allt enligt dem själva.

Onödigt lidande och stora kostnader
Jag anser att de politiska ansvariga nu måste ta sitt ansvar så att alla de som är sjuka av sina amalgamfyllningar får hjälp och att den kunskap som finns kan tas på allvar, oberoende varifrån den kommer. Dagens omänskliga förhållanden kostar både människor och samhället mycket onödigt lidande och betydligt större kostnader än vad ett riktigt omhändertagande kommer att kosta.
Är det akademiskt titlar, makt och pengar som skall ge tyngd åt Socialstyrelsens rapport eller är det kunskap, ansvarstagande och omtanke om befolkningens hälsa?
Tacksam för handling.