MISAC
Medicinsk forskning och utveckling
Leg. Tandl. Christer Malmström

spacer
 Startsidan
spacer
 Introduktion
spacer
 Böcker & video
spacer
 Egen forskning
spacer
 Egna artiklar
spacer
 Patientinformation
spacer
 Hälsodeklaration
spacer
 Viktiga artiklar
spacer
 Länkar
spacer
 Bra adresser
bullet

LMI-Biospectrons feces test

bullet

Amalgam ett ostabilt material

bullet

Infraktioner och kuspfrakturer på tänder med amalgamfyllningar

bullet

Oral Miljöförorening

bullet

100 analyser av kvicksilver i feces

bullet

Mercury in brain tissue of infants

bullet

Amalgam derived mercury in feces

bullet

Kvicksilverläckage från amalgam av känd ålderLMI-Biospectrons feces test

Har du kvicksilver eller andra giftiga grundämne i din kropp?

Exponeringsanalys i feces
Kan kvicksilver i amalgam vara skadligt?

Efter flera års forsknings- och utvecklingsarbete med en ny analysmodell för att mäta fritt kvicksilver i kroppen och efter de senaste årens praktiska erfarenheter och kontakter med kunder som tandläkare, läkare och privatpersoner blir vårt svar på rubriken helt tveklöst JA.

Symptom?
Tandläkare och amalgamforskaren Christer Malmström nämner:
Domningar, fibromyalgi, allergier, kronisk trötthetssyndrom, Crohns sjukdom, eksem, autoimmuna sjukdomar, MS, elöverkänslighet, reumatiska sjukdomar, blåmärke, dåligt närminne, långvarig feber, Candida, diarre, ljudöverkänslighet, etc. Detta är några av de vanliga "diagnoser" som amalgamförgiftade fått. Men till skillnad från kroniska sjukdomar kan man tillfriskna från amalgamförgiftning.

Varför Testa?
Metallöverkänslighet beror på två faktorer, nämligen Din känslighet och Din exponering för metallen. Det är därför mycket viktigt att så snabbt som möjligt klargöra förgiftningskällan och vilka metaller man utsätts för. På detta sätt kan man lättare minska metallexponeringen och därmed förbättra hälsotillståndet. Speciellt viktigt är detta före och under en sanering, då exponeringen från amalgam ofta ökar.

Analysmetod
Analysmetoden mäter den mängd metaller som lämnar kroppen via avföringen (feces). Kroppen reagerar normalt mot överskott av tungmetaller genom att öka avgången i avföring. AB LMI- Biospectrons analysmetod mäter hela 26 ämnen. Mätmetoden är mycket exakt eftersom man i princip räknar atomer och isotoper, de minsta beståndsdelarna.
Adress:
LMI- Biospectron
Box 700
251 07 Helsingborg
Tel 042-29 20 05

analys

Titta på en demo sida av en Feces Analys

Kommentarer av Christer Malmström:
Jag kom i kontakt med Biospectron AB i slutet på 80 talet då jag inte kunde finna något analyslaboratorium som kunde göra de helhetsanalyser av grundämne tillräckligt noga som jag behövde. Vi utvecklade fecesanalysen efter det jag upptäckt att den var den enda analys som kunde visa på den verkliga exponeringen från tungmetaller i munnen. Omkring 80% av kvicksilvret utsöndras via feces.

    Jag gjorde de första analyserna på patienter 1989 och har sedan dess haft stor nytta av dem.
  • För att fastställa exponering av kvicksilver och silver från amalgam fyllningar.
  • Att fastställa att även guld, titan m m i munnen inte är stabila utan läcker.
  • För att kontrollera på vad sätt jag kunde sanera amalgam med minsta möjliga exponering.
  • För att upptäcka selen förgiftning, silverförgiftning från vattenrenare, typ Brita filter, uran exponering m m.
  • För att undersöka kvicksilver, silver och andra grundämne i hjärna, njurar, muskler m fl organ vid obduktion.

Analysen kan användas för att upptäcka och bestämma storleken på exponering av tungmetaller och andra grundämne. Idag använder jag analysen mest för dem som inte blir bra efter sanering. Där har den mycket stort värde. Jag upptäckte att flera av dem som inte tillfrisknar.

  • Har höga kvicksilver och silvervärde, trots sanering. (Vilket ofta beror på amalgam eller kvicksilverrester i tarmen.)
  • Är förgiftning av annat än kvicksilver.
  • För att utesluta förgiftning och kunna remitera dem vidare.