MISAC
Medicinsk forskning och utveckling
Leg. Tandl. Christer Malmström

spacer
 Startsidan
spacer
 Introduktion
spacer
 Böcker & video
spacer
 Egen forskning
spacer
 Egna artiklar
spacer
 Patientinformation
spacer
 Hälsodeklaration
spacer
 Viktiga artiklar
spacer
 Länkar
spacer
 Bra adresser
bullet

100 analyser av kvicksilver i feces

bullet

Mercury in brain tissue of infants

bullet

Amalgam derived mercury in feces

bullet

Kvicksilverläckage från amalgam av känd ålder

bullet

LMI-Biospectrons feces test

bullet

Amalgam ett ostabilt material

bullet

Infraktioner och kuspfrakturer på tänder med amalgamfyllningar

bullet

Oral Miljöförorening100 analyser av kvicksilver i feces

©Christer Malmström

Sammanställlning av 100 analyser i löpande ordning av patienter som har amalgamfyllningar i munnen.

Undersökningen bygger på insända fecesprov på personer som antingen själva anser sig sjuka av sina amalgamfyllningar eller som av läkare fått diagnosen trolig amalgamförgiftning. Proven togs enligt analyslaboratoriets rutiner och analyserades med ICP MS (se Skares artikel för utförligare beskrivning).

    Borttagna från undersökningen är de som
  1. Inte hade amalgamfyllningar.
  2. De som hade extrema värde på kvicksilver.
    3st hade värde från 14 800-654 300 PPB, (tandgnisslare).

Resultat

  1. Kvicksilverhalten i feces hos de som har amalgamfyllningar är i medeltal tio gånger högre,(medeltal 298 PPB), jämfört med de som aldrig haft några amalgam, (medeltal 28 PPB)och sanerade som blivit friska, (medeltal ~ 40 PPB). Sanerade som fortfarande är sjuka kan ha höga kvicksilver halter i feces. Från 50 upp till flera hundra PPB. (Beror troligen på amalgam eller kvicksilver rester i tarmen).
  2. Starkt samband kvicksilver/silver i feces på de som har amalgamfyllningar. R = 0,82. Inget samband efter sanering.
  3. Större delen av de undersökta, som hade amalgamfyllningar, hade en kvicksilverbelastning som var lika med eller över WHO s rekomendationer på en totalbelastning på maximalt 45 µg Hg/dygn.
  4. Inget klart samband antal fyllningar och kvicksilver halt. (Tidigare undersökningar visar också att mängden kvicksilver som läcker från amalgamfyllningar är mera beroende av belastning än antal).

Kvicksilver i feces

Frekvens av kvicksilverhalt i feces