MISAC
Medicinsk forskning och utveckling
Leg. Tandl. Christer Malmström

spacer
 Startsidan
spacer
 Introduktion
spacer
 Böcker & video
spacer
 Egen forskning
spacer
 Egna artiklar
spacer
 Patientinformation
spacer
 Hälsodeklaration
spacer
 Viktiga artiklar
spacer
 Länkar
spacer
 Bra adresser
Patientinformation
Amalgam - en miljösjukdom

Vi förgiftar vatten och luft på vår jord och skadar växter, djur och människor. Det är många gifter från olika källor som tillsammans ger skador. Din kropp är för cellerna vad jorden är för växter, djur och människor. Om din kropp får giftiga ämnen från luft, vatten, mat, medicin, rök och amalgam, så blir cellerna och organ skadade och fungerar inte som de skall.

Förgiftad
Din kropp reagerar alltid logiskt. Är den förgiftad, så försvarar den sig mot giftet. Vuxna människor har flera väl utvecklade system för försvar.
1.  Försöker avlägsna giftet; diarré, kräkningar, svettningar, slembildning.
2.  Skyddar mot inträngning i kroppen; förtjockad slemhinna, inkapsling.
3.  Höjd temperatur, aktiverat immunförsvar, autoimmuna reaktioner.
Kroppen kan också varna med smärta, värk och olustkänsla. Över- och underreaktioner av kroppens sinnesorgan och reglerorgan är mycket vanliga. Det gör att du kan bli överkänslig för ljus, ljud, lukter och smärta. Du kan få kraftigt varierande temperatur, yrsel, hjärtklappning och elöverkänslighet.
Mun - mag - tarmkanalen och dess bakterieflora är ett av de mest förgiftade organen. Detta kan orsaka diarré, förstoppning, vitaminbrist och blåmärke. Förgiftade organ och celler fungerar dåligt och kan ge fumlighet, förlamningar, domningar m m. Oftast kan läkarna inte ställa korrekt diagnos utan sjukdomstillståndet kallas SVBK, fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom, MS, allergier, autoimmuna sjukdomar m m.
Foster tycks sakna försvarsmöjligheter mot tungmetaller. Kvicksilver och silver från moderns amalgamfyllningar koncentreras i fostrets kropp.
Även mediciner, stora vitamindoser, selen, konserverings- och färgämne kan förorsaka förgiftning och göra dig sämre. Tala med din läkare. Undvik alla mediciner som inte är absolut nödvändiga.

Behandling
Att snabbt ta bort allt amalgam är inte det samma som att snabbt bli frisk. Det kan tvärtom vara farligt och göra dig ännu sjukare. Ett säkert och bra resultat får vi om vi gör på följande sätt.
1.  Avlägsna alla gifter utom amalgamet. Sluta röka och snusa. Ta bort ev kopparspiral. Drick rent vatten; låt därför kranen rinna några minuter. Ät mat utan tillsatser och konserveringsmedel. Undvik mediciner, men rådgör först med din läkare. Undvik dålig luft, rök, färg, avgaser etc. Om du är överkänslig mot elektrisk ström bör du undvika allt som du reagerar på. t ex datorer, lysrör och elvärme.
2.  Stärk kroppens motståndskraft. Ät sund och naturlig mat: giftfria grönsaker och frukter. Du behöver mineraler, vitaminer och fiber som finns där naturligt. Se till att "magen" fungerar, förstoppning är inte bra. Undvik kött och fisk.
3.  Avlägsna amalgamet. När du avlägsnat alla andra gifter, stärkt din kropps motståndskraft och behandlat alla inflammationer och andra felaktigheter i munnen, då är det lättare att ta bort amalgamet utan att du blir sämre. Detta leder dessutom till att di blir fortare och säkrare frisk. När amalgamet saneras är det viktigt att du får bästa möjliga skydd.
Man kan använda kofferdam, CleanUp® olika utsugar, andningsskydd, aktivt kol och ren luft i behandlingsrummet. Behandlingen börjar med att någon amalgamfyllning försiktigt saneras, för att få veta hur just du reagerar.
Du bör vara fri från behandlingsbiverkningar innan man sanerar nästa amalgamfyllning.

Guldkronor och broar kan ibland få sitta kvar om du blir frisk enbart av amalgamsanering, annars skall alla metaller saneras. Rotfyllda tänder, som inte är infekterade, är sällan något problem.
Därför bör amalgambehandling under graviditet och amning undvikas. Barn till amalgamsjuka har ofta astma, allergi, eksem och magbesvär.
Elektriska och magnetiska signaler styr alla kroppsfunktioner. Amalgam och andra metaller kan bilda galvaniska element som ger eller stör elektriska strömmar i kroppen. De kan störa kroppens funktioner. Det kan yttra sig som allt från metallsmak till elöverkänslighet.

Olika gifter förstärker varandra
Därför kan du bli sjukare om du belastas av flera gifter samtidigt. Den vanligaste orsaken till att du mår dåligt är att du har några eller flera gifter i din kropp.
Nedan finns en kort lista på några vanliga gifter och varifrån de kan komma.

Gift
kvicksilver

Källa
amalgam, vaccin, kontaktlinsmedel, fisk

koppar

dricksvatten, kopparspiral, amalgam

järn

järnmedicin, dricksvatten, vitamintabletter

bly

avgaser, lödångor

nikotin, kadmium

cigaretter, snus

lösningsmedel

färg, lack, nymålade rum

silver

amalgam, vattenfilter, fotovätskor

koffein

kaffe

Tillfrisknande
Tillfrisknandet börjar för det mesta redan under behandlingstiden. Under amalgamet är tänderna ofta spruckna och skadade som en följd av amalgamet. Ibland ger sprickorna isningar, värk och andra skador på tanden som kan försvåra behandlingen. När du börjar känna dig bättre kan ibland kroppen kraftigt avlägsna gifter. Då kan du under en tid få tillbaka dina symtom, få avgiftningssymtom, metallsmak, huvudvärk, diarré, trots att allt amalgam och alla metaller sanerats. Avgiftningssymtomen beror troligen på att kroppen gör sig av med gifterna. Du kanske får känning av det först när du blivit tillräckligt frisk.

Återfall
Nya symtom kan bero på att du fått i dig något annat gift som din kropp reagerar mot. Tänk efter om du varit i kontakt med några av de gifter som nämns på förra sidan.

Säg ja till livet
Omkring 90 procent av de amalgamsjuka blir mycket bättre eller helt bra efter sanering, men mycket beror på dig själv. Det går inte att fuska, du kan aldrig lura din kropp, bara dig själv! För att bli frisk måste du vara ytterst noga med din kropp och vad du äter och gör. Din kropp fungerar absolut logiskt. Blir du frisk, så gör vi rätt. Om du inte blir frisk eller blir sämre måste du tala om det, så att behandlingen kan ändras. Kom ihåg att det finns ingen tandläkare, läkare eller någon annan som kan bota dig. Vi kan bara hjälpa dig och din kropp att få de bästa förutsättningarna för att läka sig själva. Du har huvudansvaret, eftersom bara du vet och känner hur din kropp reagerar.
Säg ja till livet och lycka till!

©Christer Malmström 2001
(Får kopieras men inte ändras.)